दहावी मराठी टेस्ट

 दहावी मराठी टेस्ट


क्र

घटकाचे नाव

लिंक

1

जय जय हे भारत देशा

क्लिक करा

2

बोलतो मराठी

क्लिक करा

3

आजी: कुटुंबाचं आगळ

क्लिक करा

4

उत्तमलक्षण

क्लिक करा

5

वसंतहृदय चैत्र

क्लिक करा

6

वस्तू

क्लिक करा

7

गवताचे पाते

क्लिक करा

8

वाट पाहताना

क्लिक करा

9

आश्वासक चित्र

क्लिक करा

10

आप्पांचे पत्र

क्लिक करा

11

गोष्ट अरुणिमाची

क्लिक करा 

12

भरतवाक्य

क्लिक करा 

13

कर्ते सुधाकर कर्वे

क्लिक करा 

14

काळे केस

क्लिक करा

15

खोद आणखी थोडेशे

क्लिक करा 

16

आकाशी झेप घे रे

क्लिक करा 

17

सोनाली

क्लिक करा 

18

निर्णय

क्लिक करा 

19

तू झालास समाजाचा मूकनायक

क्लिक करा 

20

वीरांगना -स्थूलवाचन

क्लिक करा 

21

उत्पत्ती कोश -स्थूल वाचन

क्लिक करा

22

सर्व विश्वची व्हावे सुखी

क्लिक करा 

23

 

 

Post a Comment