दहावी इतिहास टेस्ट

 दहावी इतिहास टेस्ट


क्र

घटकाचे नाव

लिंक

1

इतिहासलेखन: पाश्चात्त्य परंपरा

क्लिक करा

2

इतिहासलेखन: भारतीय परंपरा

क्लिक करा

3

उपयोजित इतिहास

क्लिक करा

4

भारतीय कलांचा इतिहास

क्लिक करा

5

प्रसारमाध्यमे आणि इतिहास

क्लिक करा

6

मनोरंजनाची माध्यमे व इतिहास

क्लिक करा

7

खेळ आणि इतिहास

क्लिक करा

8

पर्यटन आणि इतिहास

क्लिक करा

9

इतिहासिक ठेव्यांचे जतन

क्लिक करा

 

 

 

Post a Comment