दहावी गणित -भाग 1

 दहावी गणित -भाग 1

अ.क्र.

घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1

दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

क्लिक करा

2

वर्ग समीकरणे

क्लिक करा

3

अंकगणिती श्रेढी

क्लिक करा

4

अर्थनियोजन

क्लिक करा

5

संभाव्यता

क्लिक करा

6

सांखिकी

क्लिक करा

Post a Comment