इयत्ता 10वी

इयत्ता 10वी अभ्यास 


क्र.

विषय

टेस्ट लिंक

मराठी  

क्लिक करा

2

हिंदी

क्लिक करा

3

इंग्रजी

क्लिक करा

4

गणित भाग -1

क्लिक करा

5

गणित भाग -1 (सेमी)

क्लिक करा

6

गणित भाग -2

क्लिक करा

7

गणित भाग -2 (सेमी)

क्लिक करा

8

विज्ञान व  तंत्रज्ञान-1

क्लिक करा

9

 विज्ञान व  तंत्रज्ञान-1 (सेमी)

क्लिक करा

10

विज्ञान व  तंत्रज्ञान-2

क्लिक करा

11

विज्ञान व  तंत्रज्ञान-2 (सेमी)

क्लिक करा

12

इतिहास

क्लिक करा

13

राज्यशास्त्र

क्लिक करा

14

भूगोल 

क्लिक करा


Post a Comment